Vi sinh ứng dụng chăn nuôi

Giải pháp công nghệ sinh học nâng cao hiệu quả trong suốt quá trình chăn nuôi

Vi sinh ứng dụng chăn nuôi là các dòng vi khuẩn được Biotek chọn lọc được nuôi cấy và phối trộn và được sử dụng trong hệ thống chăn nuôi như men tiêu hóa hoặc chế phẩm men vi sinh cải tạo chuồng tại nhằm  nâng cao hiệu quả trong suốt quá trình chăn nuôi.