Trong điều kiện nước sạch, không nhớt, không có vật chất lơ lững, màng bọt sẽ nhanh chóng tan đi. Trường hợp màng bọt lâu tan, tạo thành vệt dài sau guồng quạt hoặc tập trung ở góc ao tạo thành váng bọt là nước có độ nhớt, môi trường nước nuôi đang xấu đi, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của tôm và trường hợp trầm trọng sẽ gây thiệt hại cho tôm nuôi.
Hệ vi sinh có lợi đường ruột đại diện cho một hệ sinh thái có chọn lọc, đã và đang cùng tiến hóa với vật chủ. Bên cạnh các thành phần của hệ miễn dịch bẩm sinh do cơ thể chế tiết hoặc sản xuất , hệ vi sinh đường ruột cung cấp thêm một lớp phòng ngự nữa trong môi trường đông đúc vi sinh vật nhất của cơ thể.
Mặc dù trẻ hay thú sơ sinh mạnh khỏe đều có một hệ miễn dịch ‘có năng lực đầy đủ’ (competent) để thiết lập một đáp ứng miễn dịch đầy đủ đối với một kháng nguyên lạ hay vacxin. Tuy nhiên, về cơ chế hình thành đáp ứng miễn dịch thì có sự khác biệt rõ rệt giữa thú non và thú trưởng thành, vì ba yếu tố chính.